PNH İçin Gebelik Bir Risk Faktörü Müdür? Gebelik PNH hastaları için bir risk faktörüdür. Retrospektif bir çalışmaya göre PNH tanısı konan hastaların %25 i ilk tanılarını gebelik esnasında almaktadır. Hemoliz ve kemik iliği yetmezliği gebelik esnasında kötüleşebilmektedir. Trombotik olaylar, infeksiyonlar, kanama atakları ve artmış düşük olasılığı, fetal kayıplar ve prematür doğumgibi komplikasyonlar artabilmektedir. Gerek maternal gerekse infant mortalitesi artmaktadır. Ancak unutulmaması gereken nokta bu çalışmalarda elde edilen verilerin eculizumab çağından önceki yıllara ait olduğudur.