PNH da Spontan Remisyon Mümkün Müdür?

Bir çalışmada (Hillmen P et al. N Engl J Med 1995) spontan remisyonun %15 oranında görülebildiği belirtilmiştir. Yine de bu alandaki yayınlar olgu sunumları düzeyindedir. Bu duruma yapılabilecek tek açıklama; normal somatik hücreler gibi PNH klonu olan hücrelerin de sonlu bir yaşam döngüsüne sahip olmalarıdır.