PNH Şüphesi Olduğunda Hangi Testler Yapılmalıdır? PNH tanısı için eksik olan GPI-AP i gösterme esasına dayalı flow-sitometri tetkiki -altın standart- testtir. Periferik kan örneği ile yapılır. Flöresan aerolysin (FLAER) yöntemi bugün için kullanılan en hassas yöntemdir.