PNH Klonu ile Artmış Tromboz Riski Arasında Korelasyon Var Mıdır? Önceki çalışmalar büyük PNH klonu ile artmış tromboz riski açısından bir ilişki olduğunu söylemesine rağmen son çalışmalarda trombotik olayların özellikle granülosit klon büyüklüğünden bağımsız olduğu ortaya konmuştur. Klon büyüklüğü %50 olan hastalarda trombotik olay gelişim sıklığı %20 iken klon büyüklüğü %20 olan hastalarda trombotik olay sıklığının hala yüksek olduğu (%16) ortaya konmuştur.