PNH Klinik Belirti ve Bulguları Nelerdir? PNH farklı kliniklere farklı semptom ve bulgularla başvurabilir. (Bkz PNH Hakkında Bölümü) Bir dahiliye uzmanı ve hematolog, Sitopeni, Coombs negatif hemolitik anemi, retikülositoz, artmış LDH düzeyi, artmış indirek bilirubin düzeyi, düşük haptoglobn düzeyi gibi laboratuvar anormalliği ile tanıya yaklaşabilir. Bu bulgular altta yatan bir kemik iliği anormalliği(AA gibi), Rekürren tromboz, alışılmadık yerlerde trombozşar veya gastrointestinal problemlerle birlikte olabilir. Bir nefrolog veya ürolog, hemoglobinüri, böbrek yetmezliği veya erektil disfonksiyon sonrası özellikle eşlik eden laboratuvar bulguları varlığında PNH tanısı koyabilir. Bir gastroenterolog, karın ağrısı, disfaji gibi şikayetleri olan hastalarda yukarıda sayılan anormal laboratuvar bulguları eşliğinde veya Bud-Chiari Sendromu, portal veya mezenterik ven trombozları sonrası PNH tanısı koyabilir.